หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 20 ปี การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะผู้บริหารวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 20 ปี การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 13:40:42

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม , นางสาวจุฑารัตน์ จันต่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม  และคณะผู้บริหารวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 20 ปี การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม