หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมการจัดทำประมาณให้กับหน่วยงานเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อบรมการจัดทำประมาณให้กับหน่วยงานเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 13:20:43

          วันนี้ ( 10 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00-16.00 น. นายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,  นางสาวจุฑารัตน์ จันต่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,และนางสาวสุวิมล เทพนม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมการจัดทำประมาณให้กับหน่วยงานเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 19 หน่วยงาน ประกอบด้วยคณะ/วิทยาลัย, วิทยาเขต, และศูนย์การศึกษา เข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32