หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินงานวิจัยอนุรักษ์สัตว์และพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าชายเลน
คณะผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินงานวิจัยอนุรักษ์สัตว์และพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าชายเลน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 11:10:59


          วันที่ ( 9 พฤษภาคม ) เวลา 09.30 – 12.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินงานวิจัยอนุรักษ์สัตว์และพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นการประชุมร่วมกับ นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม , นางสาวฐิติทิพย์ ด้วงเงิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม และนางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม  ได้ร่วมกันหารือวางแผนแนวทางในการอนุรักษ์ปูแสมและพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าชายเลน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม พรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา  (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)