หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้บริการตรวจสอบและรับแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2565
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้บริการตรวจสอบและรับแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 10:34:28

         วันที่ (3 พฤษภาคม 2566)  เวลา 09.00 น. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้เดินทางมาตรวจและรับแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2565 จากนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยมีนายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา) เข้าร่วมตรวจเอกสารและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย ณ โถงชั้น 1 อาคารเบญจศิลาดล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม