หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมพัฒนาระบบเครื่อข่าย internet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประชุมพัฒนาระบบเครื่อข่าย internet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 10:12:00


          วันที่ (3 พฤษภาคม 2566) เวลา 11.30 – 13.00  น. นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุมพัฒนาระบบเครื่อข่าย internet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม โดยมี นางสาว สุพรรณราย สงวนไทร ตำแหน่ง บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาเขตสมุทรสงคราม, นาย วุฒิไกร ประวัติพงษ์  ตำแหน่ง ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยาเขตสมุทรสงคราม,  นางสาววันวิสา มรรคทรัพย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ,นาย ทศวรรณ พงษ์สุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อม ในการกระจายระบบสัญญาณ WiFi  ไปยังตึกต่างๆของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้มีความสเถียรภาพมากขึ้น  โดยเป็นการประชุมร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานในกำกับของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์   ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 5  อาคารผดุงชีวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม