หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ฯ โดยได้มีการมอบนโยบายการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้แก่ บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ฯ โดยได้มีการมอบนโยบายการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้แก่ บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-15 10:04:14

     

          วันที่ (3 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 – 11.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ฯ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ประจงใจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม, นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม โดยได้มีการมอบนโยบายการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้แก่ บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และได้มีการแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ที่ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 5  อาคารผดุงชีวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม