หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-12 15:37:03

        วันที่ ( 2 พฤษภาคม 2566  )  เวลา 09.00 – 11.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ประจงใจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม, นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยได้มีการเยี่ยมชมหัตถการต่างๆภายในโรงพยาบาล อธิเช่น หัตถการครอบแก้ว ฝังเข็ม การนวดรักษาแบบแผนโบราณ การสักยา เป็นต้น   ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม