หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน.ไปพัฒนาจังหวัด (Pitching) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570
อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน.ไปพัฒนาจังหวัด (Pitching) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-06-28 11:40:25

        วันนี้ (1 พ.ค.66) รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  และ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นผู้แทน อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้าน ววน.ไปพัฒนาจังหวัด (Pitching) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยนำเสนอความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ผลการดำเนินงาน แนวคิดในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไปพัฒนาจังหวัด รวมถึงตัวอย่างงานบูรณาการที่ดำเนินการในพื้นที่ โดยมี นางสาวสุภาพร ประจงใจ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้สนับสนุนข้อมูล

      ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570

ขึ้น เพื่อจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกลไกความร่วมมือการบูรณาการงานในพื้นที่ร่วมกัน