หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-06-28 11:39:35

         วันที่  28 เมษายน 2566  เวลา 07.00 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ    สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 โดยพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลอดทั้งประชาชน พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระกุศล และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ณ พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา