หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-12 15:20:32

          วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย บุคลากรฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566  ผ่านทางระบบออนไลน์