หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2566
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:57:56

            วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ,นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เเละนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  ครั้งที่ 3/2566  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฯ