หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-06-28 09:13:22

           วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมืองผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม    เป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566  “สตรีสมุทรสงคราม ร่วมใจทำความดี ฟังธรรมสร้างสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลัง ความเข้มแข็ง ความสามัคคี และการแสดงถึงศักยภาพของสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วย นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ,นางอรสา ชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ, นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ วัดปากง่าม ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม