หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมการจัดงานวิ่งโกงกางรัน 2 ตอน "บุญคุณปูแสม
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมการจัดงานวิ่งโกงกางรัน 2 ตอน "บุญคุณปูแสม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:53:15

        วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมการจัดงานวิ่งโกงกางรัน 2  ตอน "บุญคุณปูแสม พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายบุญสร้าง บุญกอง ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ,ทันตแพทย์มานะชัย ทองยัง สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ปรึกษา ประธานหอการค้า จังหวัดสมุทรสงคราม และบุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้ประชุมและเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน“โกงกางรัน2” ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในการอนุรักษ์ปูแสม เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลน,สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย,รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและการอนุรักษ์ป่าชายเลน และสร้างกิจกรรมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาและชุมชนตลอดเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยหอการค้าและทุกภาคส่วน กำหนดจัดขึ้น  ในวันอาทิตย์ที่  19 มีนาคม 2566 ตามเส้นทางการแข่งขันจะแยกออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ เดิน 2 กิโลเมตร ประเภทวิ่ง 6 กิโลเมตร และ 12 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก