หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:48:55

     วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม