หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยทีมบุคลากรลงพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพของดีขึ้นชื่อลือชาเมืองแม่กลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยทีมบุคลากรลงพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพของดีขึ้นชื่อลือชาเมืองแม่กลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:44:09

        วันที่ 7 มีนาคม เวลา 10.00 น. นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยทีมบุคลากรลงพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพของดีขึ้นชื่อลือชาเมืองแม่กลอง อาทิเช่น ปลาทูนึ่งแม่กลอง ,หอยดอง,ปลาอบแห้ง ,น้ำตาลสด และพืชสวนครัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา