หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:33:54

     วันจันทร์ที่  6 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2566  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ที่พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พระครูประภัศร์ วรพินิจ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส เป็ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จากนั้นนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ณ วัดประดู่ อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

(ที่มาภาพ/ข่าว :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม)