หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:27:16

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมืองผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ที่ศาลาการเปรียญวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยนางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดขึ้น นอกจากนี้วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 115 วัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมกันด้วย

(ที่มาของภาพข่าว/ข่าว :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม)