หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมพิธีเปิดหอพิพิธภัณฑ์ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัด
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมพิธีเปิดหอพิพิธภัณฑ์ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:20:27


     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  08.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเปิดหอพิพิธภัณฑ์ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  อุทิศถวายบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์, พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง, นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม