หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะและการ จัดทำ(ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัลจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะและการ จัดทำ(ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัลจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:11:26

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะและการจัดทำ(ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัลจังหวัดสมุทรสงคราม    โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม