หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักวิชาการศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565
นักวิชาการศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-21 15:47:49

     วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักวิชาการศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม