หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานดำเนินการจัดการโครงการขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงห้องสันทนาการ Co-working เพื่อนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานดำเนินการจัดการโครงการขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงห้องสันทนาการ Co-working เพื่อนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-21 15:37:11

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานดำเนินการจัดการโครงการขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงห้องสันทนาการ Co-working เพื่อนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม พิจารณาโดยวิธีคัดเลือกและลงมติผู้ชนะ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทูคํามี รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ เป็นกรรมการ และนางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ เป็นเลขา  ณ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา