หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานโครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานโครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-21 15:46:44

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานโครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม รวมถึงบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม                 ให้นักศึกษา มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยพัฒนาความเป็นจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการขัดพื้นทำความสะอาด และทาสีบริเวณหอพักนักศึกษา ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม