หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-21 15:45:58

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่  ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว     ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลอัมพวา               อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม