หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเป็นองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-21 15:35:40

        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2565 เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับต้น โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม