หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-21 15:34:17

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้การต้อนรับ นางนิลุบล เดชเกตุ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม, นางสาวธาริษา ยอนแมมะดัน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะบุคลากรจาก สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในโอกาสมอบของที่ระลึกเนื่องในวันแห่งความรัก และได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม กับจังหวัดสมุทรสงคราม