หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวหอพักนักศึกษา > การประชุมหารือแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับบุคลากร หอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทาง การจัดระบบบริหารจัดการ
การประชุมหารือแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับบุคลากร หอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทาง การจัดระบบบริหารจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-02-18 09:44:58

การประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับบุคลากร หอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการ

(26 ม.ค. 65) เวลา 10.30 น.  นายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนางสาวภาวินี   สักเล็บประดู่ รักษาการผู้จัดการหอพัก และนายสถิระ  นกอินทรีย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับบุคลากร หอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการ ในด้านอาคารสถานที่ หอพักนักศึกษา พร้อมวางมาตรการและแนวทางการจัดระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค พร้อมการบริการและต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล