หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือ แสดงความคิดเห็นในการ ออกแบบอาคาร ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริงสำหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
การประชุมหารือ แสดงความคิดเห็นในการ ออกแบบอาคาร ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริงสำหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-24 15:03:40

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดยนายเอกชน  น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในเรื่องการ ออกแบบ ออกแบบอาคาร ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริงสำหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565  ร่วมกับ วิศวกรและสถาปนิก จาก บริษัท วาย อาร์ อาร์คิเทค จำกัด ในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ,ตัวแทนจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้