หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-01-10 14:24:54


          วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาในข้อราชการสังกัดศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม