หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมทองจักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมทองจักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-22 11:16:38


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมทองจักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  ผู้อำนวยการกองกลาง, นางสาวอรวรรณ วุทธิโช นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย  แลนายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยมีนายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ เกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมทองจักรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม  การประชุมจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                            ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา