หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านระบบJoin Zoom Meeting
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านระบบJoin Zoom Meeting

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-21 15:32:46

              วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านระบบ Join Zoom Meeting