หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรฝ่ายอาคาร ครั้งที่ 1/2565
การประชุมบุคลากรฝ่ายอาคาร ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-21 10:24:58


     (21 พ.ย.65)  เวลา  07.00 น.  นายเอกชน  น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายอาคาร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวสุพรรณรายณ์ สงวนไทร       เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ เเละบุคลากรเข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมพร้อมในการพลิกโฉมกระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายอาคารพร้อมฝึกปฏิบัติมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย พร้อมสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในเเละนอกมหาวิทยาลัย