หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-18 14:44:32

                     วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไลท์เฮ้าส์ อีโค่โคซี่ บีชฟร้อนต์ รีสอร์ท ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี