หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-17 16:28:10


                 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕    โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม