หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-16 18:42:08


                  (16 พ.ย. 65) เวลา 13.00 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม โดยรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้บรรลุผลตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 และเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร  และสามารถดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมายที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม อย่างเป็นระบบต่อไป  ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ