หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสง
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงคราม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-16 14:48:55


           วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที หมู่ที่ ๗ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม  ซึ่งหน่วยเคลื่อนที่วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมที่ให้บริการประชาชน ให้คำปรึกษา จ่ายยาประเภททั่วไปแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป