หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชยระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์
ผู้บริหาร บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชยระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-15 16:12:17


        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม ,นางสาวชญาณิศา  วรรณา  นักประชาสัมพันธ์ เเละนางสาวสุพรรณรายณ์ สงวนไทร เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาคารและสถานที่    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคำชมเชยระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  และในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet