หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-15 15:48:06


       (15 พ.ย.65)  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน  การประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เเละนางศรัณ ชินแสงทิพย์  ผู้อำนวยการกองคลัง วิทยาเขตนครปฐม  ให้ความรู้ด้านงาน กองการศึกษา เเละกองคลัง ในด้านการปฏิบัติงานพร้อมนำหลักการและความรู้ด้านสายงานด้วยเทคนิคการให้คำปรึกษาในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุนของวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

                     ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา