หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Google Meet
การประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-15 15:50:45

   (14 พ.ย.65)  เวลา 13.30 น.  นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน  ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม  และนายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม การประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Google Meet  โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงพร แสงทอง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมฯ