หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-15 15:53:29

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  นายชัยวัฒน์ทูคำมี รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมการประชุมแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ-ตอบคำถามด้านพัสดุ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา