หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
"พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-16 09:21:49

                       (14 พ.ย.65)  เวลา 10.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม  เเละบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม  เข้าร่วมร่วม "พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ"   โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ   คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นประธานในพิธฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ,คณาจารย์,บุคลากร  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม  ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ