หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ vdo conference โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละบุคลากรจากหน่วยงานภายในร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ​จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ vdo conference โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละบุคลากรจากหน่วยงานภายในร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ​จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-11 16:23:13