หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-16 09:33:09

       วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผศ.ดร.กญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ สุนันทาร่วมใจ 2566 เพื่อร่วมหารือและพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภายในฯ และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา