หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากร ลุยงานกองการศึกษาวิทยาเขตฯ จัดระบบ งานบริการด้านการศึกษา จากหน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย " พร้อมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และสร้างเสริมงานบริการการศึกษาทุกๆด้านของวิทยาเขตสมุทรสงคราม "
รก.ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากร ลุยงานกองการศึกษาวิทยาเขตฯ จัดระบบ งานบริการด้านการศึกษา จากหน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย " พร้อมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และสร้างเสริมงานบริการการศึกษาทุกๆด้านของวิทยาเขตสมุทรสงคราม "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-16 09:37:29

รก.ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากร ลุยงานกองการศึกษาวิทยาเขตฯ จัดระบบ งานบริการด้านการศึกษา จากหน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย " พร้อมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และสร้างเสริมงานบริการการศึกษาทุกๆด้านของวิทยาเขตสมุทรสงคราม "

         (10 พฤศจิกายน 2565)  เวลา 10.00 น.  นางสาวสุภาพร ประจงใจ   รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  ผู้อำนวยการกองกลาง เเละบุคลากรฝ่ายกองการบริการศึกษา  เข้าศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา เพื่อเรียนรู้ระบบเเละขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยตรง ด้านบริการการศึกษา นประมวลผล งานเอกสารการศึกษา และงานสำเร็จการศึกษา โดยงานด้านทะเบียน ได้แก่ งานประมวลผล งานเอกสารการศึกษา และงานสำเร็จการศึกษา โดยงานด้านทะเบียน ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน, เพิ่ม - ลดรายวิชา, การลกพักการศึกษา และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา สำหรับงานประมวลผล ทำหน้าที่กรอกเกรด และประมวลผลการศึกษาสำหรับงานเอกสารการศึกษา และงานสำเร็จการศึกษา ดำเนินการจัดทำหนังสือกรับรอง การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการดำเนินการเกี่ยวกับปริญญาบัตร รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ระบบงานสารบรรณ และระบบดัชนีเอกสาร บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดทำ / เตรียมเอกสารคำร้องต่างๆ เป็นต้น โดยมี นางสาวสุวรรณา งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับเเละคณะบุคลากรให้ความรู้เพื่อจัดระบบต่อไป