หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-11-16 09:57:36


    วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00น.  ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม, นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕