หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-23 11:08:23

          พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันมหิดล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก                     องค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

                (23 ก.ย.65) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   วิทยาเขตสมุทรสงคราม  นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมีดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย“ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์