หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลิกโฉมวิทยาลัย ฝ่าวิกฤต เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน" ณ หอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลิกโฉมวิทยาลัย ฝ่าวิกฤต เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน" ณ หอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-09-23 10:02:08

                วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ เเละบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงครม  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ซึ่งเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลิกโฉมวิทยาลัย ฝ่าวิกฤต เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน" ที่จัดโดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมีองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เเละรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                                                                                                                   ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา