หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-22 12:44:33

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม


            (22 ก.ย. 65)  เวลา  10.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ  ได้สรุปและรายงานการบริหารกองทุน ให้แก่ นายพิสิฐ  เสือสมิงและอาจารย์ ดร.ธัญญะ  พรหมศร   คณะกรรมการ โดยมี                         รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ในการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบด้านการกำหนดนโยบาย แผนงานเพื่อใช้ขับเคลื่อนผลการดำเนินการตัวชี้วัดบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป  ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                             ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา