หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ภายในวิทยาเขตฯ
“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ภายในวิทยาเขตฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-20 15:22:33


“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม  จัดประชุมบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ภายในวิทยาเขตฯ

 

                   วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา  13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุม บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ภายในวิทยาเขตฯ    พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ และนางสาวสุพรรณรายณ์   สงวนไทร,นายเสรี   พูลทรัพย์  เจ้าหน้าฝ่ายงานอาคารและสถานที่    โดยเน้นการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านอาคารและสถานที่ ด้านการดูแลความสะอาด ด้านงานภูมิทัศน์   ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

                                                                                                                                                                                                      ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา