หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการฯ “สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙) ณ วัดภูมิรินทร์กุฎีทอง ต. สวนหลวง อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการฯ “สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙) ณ วัดภูมิรินทร์กุฎีทอง ต. สวนหลวง อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-20 14:57:28

ผู้อำนวยการฯ “สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม   เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙) 

ณ วัดภูมิรินทร์กุฎีทอง ต. สวนหลวง  อ.อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

                 วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙) โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดภูมิรินทร์กุฎีทอง  ต. สวนหลวง อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม    โครงการฯจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                                 รายงานโดย/ชญาณิศา  วรรณา