หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน พลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2565
“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน พลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-09-19 14:33:15

“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน

พลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2565

                วันที่ 19 สิงหาคม กันยายน2565   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสมุทรสงครามบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                            ภาพ/จิรายุส   พูลสวัสดิ์

                                                                                                            ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา